Kalite Politikamız-Hedeflerimiz

KALİTE POLİTİKAMIZ

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu olarak; iç ve dış paydaşlarımızla uyumlu bir strateji oluşturularak ülkemiz ve üniversitemiz misyon ve vizyonunu temel alan; etik değerlere bağlı; araştırmacı, girişimci, sektörün mevcuttaki ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda yenilikçi bireylerin yetiştirilmesine tüm imkanlarımızı seferber etmek temel kalite politikamızdır. 

HEDEFLERİMİZ

  • Kalite politikasını etkin ve etkili bir yapıda uygulanmasını sağlayarak meslek yüksekokulumuzun misyon ve vizyonunu gerçekleştirmesine destek olmak.
  • Tüm idari ve akademik süreçlerin şeffaflığını sağlayarak çözüm odaklı stratejiler geliştirmek.
  • Öğrencilerimizin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda yetiştirilmesini teşvik etmek.
  • Eğitim – öğretim sürecinde tüm paydaşlarla mesleki ve sosyal iş birlikleri oluşturarak çalışmalar yürütmek.