Pazarlama


Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü,

Pazarlama Programı

Tanıtım Yazısı

 

Teknolojinin hızlı gelişimine bağlı olarak rekabet olgusunun da değişim gösterdiği günümüz piyasa koşullarında işletmeler, değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve rekabet gücünü koruyabilmek adına müşteri odaklı anlayışa sahip olan bir takım uygulamalara yönelmişlerdir. Bu müşteri odaklı yaklaşımın genel tanımı olarak pazarlama kavramı doğmuştur. Pazarlama, müşteri istek ve ihtiyaçlarının belirlenerek, bunların hizmet ve ürüne dönüştürülmesi ve yine müşterilere uygun bir şekilde fiyatlandırılması, tutundurulması ve müşteri ile buluşturulması sürecinin tamamıdır. Pazarlama ve reklamcılık bölümü, müşteri ihtiyaç analizleri, tutundurma faaliyetleri, fiyatlandırma ve dağıtım kanalları kararları ve farklı pazarlama stratejileri ile ilgili konularda eğitim veren bir bölümdür. Bu bölümün altında Pazarlama programı ve Halkla ilişkiler ve tanıtım programı olarak iki program yer almaktadır. Pazarlama programı 30 öğrenci kontenjanı ve halkala ilişkiler ve tanıtım programı ise 40 öğrenci kontenjanı ile eğitim vermektedir.

Pazarlama Programı

Pazarlama programının temel amacı; pazarlamada gerekli yetişmiş personel kaynağını sağlamak için maksimum müşteri memnuniyeti, pazarlamadaki yeni kavramları tanıtmak, satış stratejileri konusunda öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu programdan mezun olan öğrenciler, iş piyasasında satış, müşteri hizmetleri, satınalma, pazarlama ve reklamcılık ile ilgili dallarda çalışabileceklerdir.

                                                   Pazarlama ve Reklamcılık Programı

Pazarlama Programı Öğretim planı

Program dersleri

 

1.      Sınıf

                                                        Güz Yarıyılı

D.kod

Ders adı

T

U

D.saati

K

Z/m/s

Akts

EKO1181

Ekonomi

3

-

3

3

Z

5

ORT1174

İşletme Yönetimi I

3

-

3

3

Z

4

ORT1177

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2

1

3

3

Z

4

ORT1176

İletişim

2

-

2

2

Z

3

MAT1101

Matematik

3

-

3

3

Z

4

AİB1101

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I

2

-

2

2

Z

2

TDB1121

Türk Dili I

2

-

2

2

Z

2

YDB1113

Yabancı Dil I

4

-

4

4

Z

2

ORT1182

Genel Muhasebe

3

-

3

3

S

4

PAZ1141

Temel Hukuk

3

-

3

3

S

4

ORT1180

Davranış Bilimleri

3

-

3

3

S

4

PAZ1122

Halkla İlişkiler

3

-

3

3

S

4

 

Toplam

 

 

 

25

 

30

*Öğrenci bu dönemde 4 AKTS seçmeli ders alacaktır

 

1.Sınıf

Bahar Yarıyılı

D.kodu

Ders Adı

T

U

D.saati

K

Z/m/s

Akts

ORT2175

İşletme Yönetimi II

3

-

3

3

Z

3

PAZ2137

Pazarlama İletişim Teknikleri

3

-

3

3

Z

3

PAZ2139

Pazarlama Mevzuatı

2

-

2

2

Z

2

PAZ2136

Pazarlama Araştırması

2

1

3

3

Z

4

PAZ2140

Pazarlama İlkeleri

3

-

3

3

Z

4

AİB2102

Atatürk ilkeleri ve İnk. Tarihi II

2

-

2

2

Z

2

TDB2122

Türk Dili II

2

-

2

2

Z

2

YDB2102

Yabancı Dil II

4

-

4

4

Z

2

PAZ2143

Ticari Matematik

3

-

3

3

S

4

PAZ2107

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

3

-

3

3

S

4

PAZ2128

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

3

-

3

3

S

4

PAZ2111

Doğrudan Pazarlama

3

-

3

3

S

4

 

Staj uygulamasi(30 iş günü)

-

-

-

 

Z

4

 

Toplam

 

 

 

25

 

30

*Öğrenci bu 4 AKTS seçmeli ders alacaktır

 

 

 

                                                                      2.Sınıf

Güz Yarıyıl

D.kodu

Ders adı

T

U

D.saati

K

Z/m/s

Akts

PAZ3121

Global Pazarlama

2

-

2

2

Z

3

PAZ3202

Tüketici Davranışları

3

-

3

3

Z

4

PAZ3201

İstatistik

3

-

3

3

Z

4

PAZ3140

Satış Yönetimi

2

2

4

3

Z

5

ORT3170

Mesleki Yabancı Dil

2

-

2

2

Z

2

PAZ3124

İhracat Teknikleri

2

-

2

2

Z

3

PAZ3113

E-Ticaret

2

1

3

3

S

3

PAZ3150

 Yeni Pazarlama Teknikleri

3

-

3

3

S

3

PAZ3129

Kalite Yönetim Sistemleri

2

-

2

2

S

2

PAZ3103

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

2

-

2

2

S

3

PAZ3108

Çevre Koruma

2

-

2

2

S

2

PAZ3123

Hizmet Pazarlaması

2

-

2

2

S

2

PAZ3145

Tüketici Hukuku

3

-

3

3

S

3

PAZ3131

Maliyet Muhasebesi

3

-

3

3

S

3

PAZ3133

Marketlerde Pazarlama Yönetimi

2

-

2

2

S

2

PAZ3126

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

-

3

3

S

3

 

Toplam

 

 

 

25

 

30

*Öğrenci bu dönemde 9 AKTS seçmeli ders alacaktır.

 

                                                               2.Sınıf

Bahar Yarıyılı

D.kodu

Ders adı

T

U

D.saati

K

Z/m/s

Akts

PAZ4183

Marka Yönetimi

2

-

2

2

Z

3

PAZ4153

Elektronik Pazarlama

2

-

2

2

Z

2

PAZ4184

Tedarik Zinciri Yönetimi

2

-

2

2

Z

3

PAZ4185

Müşteri İlişkileri Yönetimi

2

-

2

2

Z

3

PAZ4154

Perakende Yönetimi

3

-

3

3

Z

3

PAZ4186

Kalite Güvencesi ve Standartları

3

-

3

3

S

3

PAZ4187

Mesleki Yabancı Dil-II

2

-

2

2

S

2

PAZ4188

Meslek Etiği

2

-

2

2

S

2

PAZ4189

İlk Yardım

4

-

4

4

S

4

PAZ4155

Satış Gücü Eğitimi

4

-

4

4

S

4

PAZ4190

Girişimcilik

2

2

4

3

S

3

PAZ4156

Endüstriyel Pazarlama

2

-

2

2

S

2

PAZ4191

Turizm Pazarlaması

2

-

2

2

S

2

PAZ4192

Finansal Yönetim

3

1

4

4

S

5

PAZ4157

Üretim Yönetimi ve Teknikleri

2

2

4

3

S

4

PAZ4193

Proje

4

0

4

4

S

5

PAZ4194

Yönetim ve Organizasyon

2

0

2

2

S

2

 

Toplam

 

 

25

 

 

30

*Öğrenci bu dönemde 16 AKTS seçmeli ders alacaktır