Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

 Akademik kadro

 

 

 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ ATÖLYE DONANIMLARI

DENEY SETLERİ

 • IŞINIM DENEY SETİ
 • RÜZĞAR-GÜNEŞ KOMBİNE DENEY SETİ
 • HAVA-SU-HAVA ISI POMPASI
 • BİYOYAKIT DENEY SETİ
 • Temel Elektrik Elektronik Eğitim Seti ve Modülleri

 

 

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ ATÖLYE DONANIMLARI

DENEY SETLERİ

 • IŞINIM DENEY SETİ
 • RÜZĞAR-GÜNEŞ KOMBİNE DENEY SETİ
 • HAVA-SU-HAVA ISI POMPASI
 • BİYOYAKIT DENEY SETİ
 • Temel Elektrik Elektronik Eğitim Seti ve Modülleri 
 • ATÖLYE MAKİNELERİ

 • SAÇ İŞLEME MAKİNELERİ

  • CAKA MAKİNESİ
  • GİOTİN MAKAS
  • SİLİNDİR MERDANE MAKİNESİ
  • KORDON MAKİNESİ

    

 • BORU İŞLEMEMAKİNELERİ
  • MOTORLU EL TİPİ PAFTA
  • BORU MAKASI
  • TEPSİ DAİRE 10HP
  • TEPSİ DAİRE MİNİ TİP
  • HİDROLİK BÜKME

    

 • KAYNAK MAKİNELERİ
  • GAZALTI KAYNAK MAKİNESİ
  • REDÜKTÖRLÜ ELEKTROT KAYNAK MAKİNESİ
  • ELEKTROT KAYNAK MAKİNESİ
  • BAKIR BORU KAYNAK MAKİNESİ
  • FÜZYON KAYNAK MAKİNESİ

    

 • GENEL ATÖLYE MAKİNELERİ
  • SÜTÜNLÜ MATKAP
  • MASAÜSTÜ SÜTÜNLÜ MATKAP
  • SPİRAL MAKİNESİ (4 ADET)
  • KÜÇÜK EL ALETLERİ
  • KOMPRESÖR
  • ŞARJLI MATKAPLAR

 


Elektrik ve Enerji Bölümü,

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı

Tanıtım Yazısı

 

Programın Kuruluş Amacı: Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı 2014-2015 güz döneminde öğretime başlamıştır. Bu program, öğrencilerin alternatif enerji kaynakları teknolojisi alanında bir uzman olabilmek için gerekli temel koşulları sağlar. İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) kapsamında, beşinci seviye meslek standartlarına dayalı olarak, işgücü piyasası ile meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda; sanayileşmiş ülkelerde, enerji sektörü için geniş bir istihdam olanağı sağlayan enerji ve elektrik bölümü altında yer alan Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı, sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir.

 Alternatif enerji kaynakları çoğunlukla karmaşık teknoloji uygulamaları ve bu uygulamaları yapabilecek eleman gereksinimini doğurmaktadır.  Bu programın amacı; ülkemizde çok önemli potansiyeli olan jeotermal, rüzgâr, güneş, biokütle ve ısı pompası gibi alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için gerekli olan bilgi ve beceriyi öğrencilere aktarmak ve nitelikli eleman yetiştirmektir.

Akademik Personel Durumu: Programda üç öğretim görevlisi bulunmaktadır. Bunun yanında özel uzmanlık gerektiren dersler, yabancı dil dersleri ve diğer temel zorunlu derslere destek sağlayan öğretim elemanları ile toplamda 7-8 kişi bulunmaktadır.

Mezunların iş olanakları: Mezuniyet sonrası rüzgâr enerji santralleri, biyogaz üretim tesisleri, güneş enerjisi ile elektrik üretim tesisleri gibi elektrik, enerji firmalarında ayrıca tüketiciye ürün sunan her kuruluşta çalışma olanağı bulmaları mümkün olmaktadır. Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü(PİGM),Maden Teknik Arama Enstitüsü(MTA),Elektrik İşleri Etüt İdaresi(EİE),EÜAŞ, TEİAŞ, DSİ, TKİ, TTK; TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TAEK gibi kuruluşlardır.

Öğrenci Sayısı: Programımızda kayıtlı 2016-2017- güz yarıyılı itibariyle 57 (ek yerleştirme hariç) öğrenci bulunmaktadır.

 

Elektrik ve Enerji Bölümü,

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı

Öğretim Planı

Program Dersleri

 

                                                                       1.Sınıf

Güz Yarıyılı

 

D.kodu

Dersin adı

T

U

K

Z/m/s

Akts

TDB1121

Türk dili ı

2

0

2

Z

2

AIB1101

Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi ı

2

0

2

Z

2

YDB1101

İngilizce ı

2

0

2

Z

2

MAT1101

Matematik  ı

4

0

4

Z

4

FIZ1101

Fizik

4

0

4

Z

4

AEK1101

Temel tesisat işlemleri

3

2

4

M

5

AEK1103

Teknik resim

1

1

2

M

4

AEK1105

Alternatif enerji kavramları 

3

0

3

M

4

AEK1107

Bilgi ve iletişim teknolojisi

2

0

2

M

3

 

TOPLAM

23

3

25

 

30

 

1.Sınıf

Bahar Yarıyılı

 

D.kodu

Dersin adi

T

U

K

Z/m/s

Akts

TDB1122

Türk dili ıı

2

0

2

Z

2

AIB1102

Atatürk ilkeleri ve inkilâp tarihi ii

2

0

2

Z

2

YDB1102

Ingilizce ıı

2

0

2

Z

2

MAT1102

Matematik ıı

2

0

2

Z

3

AEK1202

Temel elektrik

3

1

4

M

5

AEK1204

Bilgisayar destekli tasarim

3

1

4

M

5

AEK1206

Isı transferi

3

1

4

M

5

AEK1208

Termodinamik

4

1

5

M

6

TOPLAM

21

4

25

 

30

 

 

2.Sınıf

Güz Yarıyılıl

 

D.kodu

Dersin adı

T

U

K

Z/m/s

Akts

AEK2301

Güneş enerjisi ve ısıl uygulamaları

4

2

5

M

6

AEK2303

Jeotermal enerji

3

1

4

M

4

AEK2305

Kontrol ve otomasyon

2

1

3

M

3

AEK2307

Elektrik üretim, iletim ve dağıtım

2

1

3

M

3

AEK2300

Staj

0

0

0

Z

4

 

Öğrenci seçmeli ı grubundan en az 2 ders + seçmeli ıı grubundan en az 2 ders olacak şekilde toplam  10 kredi ders seçmelidir.

10

 

10

 

Toplam

 

 

25

 

30

 

 

 

 

 

 

                                  Seçmeli Dersler 1. Grup

D.kodu

Dersin adı

T

U

K

Z/m/s

Akts

AEK2309

Geri kazanımı

2

0

2

S

2

AEK2311

Dalga ve gelgit enerjisi

2

0

2

S

2

AEK2313

İleri teknoloji malzeme bilgisi

2

0

2

S

2

AEK2315

Biokütle teknolojisi

2

0

2

S

2

AEK2317

İşletme yönetimi  ı

2

0

2

S

2

AEK2319

Mesleki ysabancı dil ı

2

0

2

S

2

AEK2321

Girişimcilik

2

0

2

S

2

AEK2323

Meslek etiği

2

0

2

S

2

AEK2325

İlk yardım

2

0

2

S

2

AEK2327

İş güvenliği

2

0

2

S

2

 

 

 

                                 Seçmeli Dersler 2.Grup

D.kodu

Dersin adı

T

U

K

Z/m/s

Akts

AEK2329

Güneş enerjili konut ısıtma sistemleri ı

3

0

3

S

3

AEK2331

Akışkanlar mekaniği

3

0

3

S

3

AEK2333

Kaynak teknolojisi

3

0

3

S

3

AEK2335

Elektrik makineleri

3

0

3

S

3

AEK2337

Soğutma sistemi

3

0

3

S

3

 

 

 

2.Sınıf

Bahar Yarıyılı

 

D.kodu

Dersin adı

T

U

K

Z/m/s

Akts

AEK2402

Sistem analizi ve tasarımı

2

2

3

M

5

AEK2404

Güneş enerjisi ile elektrik üretimi

3

1

4

M

5

AEK2406

Isı pompası uygulamaları

3

1

4

M

5

AEK2408

Rüzgâr enerjisi

3

1

4

M

5

 

Öğrenci seçmeli ıı grubundan en az 2 ders + seçmeli ıv grubundan en az 2 ders olacak şekilde toplam  10 kredi ders seçmelidir.

10

 

10

 

Toplam

 

 

25

 

30

 

                                                             

                                  Seçmeli Dersler 3.Grup

D.kodu

Dersin adı

T

U

K

Z/m/s

Akts

AEK2412

Temiz enerji evi

2

0

2

S

2

AEK2414

Bor teknolojisi

2

0

2

S

2

AEK2416

Enerji ekonomisi

2

0

2

S

2

AEK2418

Hidrojen enerjisi

2

0

2

S

2

AEK2422

İşletme yönetimi  ıı

2

0

2

S

2

AEK2424

Mesleki yabancı dil ıı

2

0

2

S

2

AEK2426

İletişim

2

0

2

S

2

AEK2428

Kalite güvence ve standartları

2

0

2

S

2

AEK2432

Araştırma yöntem ve teknik

2

0

2

S

2

AEK2434

Çevre koruma

2

0

2

S

2

                                

                           

                             Seçmeli Dersler  4.Grup

D.KODU

Dersin adı

T

U

K

Z/m/s

Akts

AEK2436

Güneş enerjili konut ısıtma sistemleri ıı

3

0

3

S

3

AEK2438

Nükleer enerji

3

0

3

S

3

AEK2442

Güç elektroniği ve güç kaynakları

3

0

3

S

3

AEK2444

Hidro enerji

3

0

3

S

3

AEK2446

Fotovoltaik

3

0

3

S

3

Toplam kredi              :

90

 

Toplam akts               :

120