MİSYON-VİZYON


MİSYONUMUZ

 Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak, bilim ve teknolojiden yararlanan, evrensel ve toplumsal değerlere saygılı, mesleki açıdan yetkin, sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmek, ilçemize ve çevremize bilimsel ve kültürel açıdan katkıda bulunmaktır.

 

VİZYONUMUZ

Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinler arası proje işbirlikleriyle öncü, eğitimöğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, teknolojik gelişmeleri takip eden, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir mesleki eğitim kurumu olmaktır.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Topluma açıklık,
 • Birlik beraberlik,
 • Dürüstlük,
 • Bilimsel odaklılık,
 • Yenilikçilik,
 • Açık fikirlilik,
 • Geleneklere ve kültürel değerlere bağlılık,
 • Sorumluluk,
 • Girişimcilik,
 • Saygı ve hoşgörü.
 • Teknolojiyi takip eden.