Gölyaka Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Nejla ÖZMEN

Üye

Öğr.Gör.Merve DURAK

Üye

Öğr.Gör.Enis HİÇYILMAZ

Üye

Doç.Dr. Yeliz BAŞ

Üye

Doç.Dr. Emrah Evren KARA

Üye

Doç.Dr. Arzu Özkoç ÖZTÜRK