Gölyaka Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Nejla ÖZMEN

Üye

Öğr.Gör. İsmail GÜL

Üye

Öğr.Gör. Mehmet Ali BAYHAN

Üye

Doç.Dr. Yeliz BAŞ

Üye

Doç.Dr. Emrah Evren KARA

Üye

Üye

Doç.Dr. Arzu Özkoç ÖZTÜRK

Öğr.Gör. İsmail GÜL