Gölyaka Meslek Yüksekokulu Kurulu

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Nejla ÖZMEN

Üye

Öğr.Gör. Dr. Nalan BARAZ

Üye

Öğr.Gör. Mehmet Ali BAYHAN

Üye

Doç.Dr. Yeliz BAŞ

Üye

Öğr.Gör.Merve DURAK

Üye

Öğr.Gör. Hüsrev YILDIZ

Üye

Üye

Öğr.Gör. Reyhan SÖNMEZ

Öğr.Gör. İsmail GÜL