Yüksekokul Müdürü

                                                                          
  

                                                               Dr.Öğr.Üyesi Nejla ÖZMEN

                                                                           Müdür