Azami Süre Sonunda Mezun Olamayan Öğrenciler

18 Tem

  • Gölyaka Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

Önceki Duyuru

2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonunda (yaz okulu dahil) azami öğrenim süresini doldurup mezun olamayan 2012 yılı ve önce girişli (kayıt dondurma hariç) olup, hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları derslerin toplam sayısı beşten fazla olan öğrencilerin mevzuat gereğince kayıtları silinecektir. Bu durumda olmayıp azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla başarısız oldukları bütün dersler için ilgili dönemin bütünleme sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla iki ek sınav hakkı verilecektir. Ek sınav hakları ve detaylı bilgi Üniversitemiz Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 18. maddesinde belirtilmiş olup aşağıda sunulmaktadır.

Yönetmelik için tıklayınız --->

 

Yeni Yapılan Bilgilendirme

Bilindiği üzere 6569 Sayılı Af Kanunu 26.11.2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6569 Sayılı Kanunun 32. maddesiyle eklenen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici madde 67. ile 26.11.2014 tarihinde kayıtlı öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmamaktadır. Bu kapsamda 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren uygulamaya giren azami süre hesaplanmasında 6569 Sayılı Kanunun 28. maddesiyle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. maddesi değiştirilmiş ve kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarında azami dört yıl içinde başarısızlığı nedeniyle mezun olamayan ve yukarıda belirtilen şartları sağlayan öğrencilere iki ek sınav hakkı verildiği yukarıdaki duyurumuzda bildirilmiştir.

Ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde söz konusu uygulamanın 2014-2015 eğitim-öğretim yılı milat kabul edilerek, azami öğrenim süresinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılının tamamlanması ile dolması nedeni ile ek sınav uygulamasının 2017-2018 eğitim-öğretim yılı tamamlandıktan sonra yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Tüm öğrencilerimizin bilgisine önemle sunulur.