2018-2019 YAZ OKULU

31 May

  • Gölyaka Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 11 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında yaz okulu açan birimlerimiz tarafından yapılacaktır. Üniversitemizde yaz okulu ders kayıtlanma ve diğer üniversitelerden ders alma süreçleri Yaz Okulu Yönergesi hükümlerine göre yürütülmekte olup, konu ile ilgili Yaz Okulu Yönergesi, kayıtlanma ve ders alma formları, ders seçme ve ücret ödemede izlenecek yöntemler, dikkat edilecek hususlar, ders ücreti tablosu, birimlerimizce açılması istenilen derslerle ilgili liste ve yaz okulu ücreti hesaplama örneği ekte gönderilmektedir.

Bölümümüz tarafından Türk Dili I ve Türk Dili II derslerine yönelik Yaz Öğretimi programı Fakülteler ve Meslek Yüksekokulları için Fen-Edebiyat Fakültesinde açılacaktır.

Bölümümüz tarafından Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II derslerine yönelik Yaz Öğretimi programı Fakülteler ve Meslek Yüksekokulları için FenEdebiyat Fakültesinde açılacaktır. 

1-Yaz okulu yönergesi

2-Hususlar-önlisans

3-Yaz Okulu Ders Seçme ve Ücret Ödemede İzlenecek Yöntemler

4-Yaz Okulu Ücretleri 18-19

5-Ücret hesaplamaya ilişkin örnekler

6-Yaz okulu banka hesapları

7-Derslerin listesi 18-19

8-EK-1 form

9-EK-2 form

10-EK-3 form

11-EK-4 form