SINAV EVRAKLARININ TESLİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

29 Ara

  • Gölyaka Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Sınav evrakının saklanması

MADDE 24 - (1) Sınavlara itiraz süresi tamamlandıktan sonra sınav evrakı öğretim elemanları tarafından üzerinde dersin adını, sınav türünü, sınav tarihini, teslim tarihini ve teslim edenin unvanını, adını-soyadını ve imzasını taşıyan zarf içerisinde ilgili bölüm başkanlığına teslim edilir. Bölüm başkanlığında bir yıl saklanan sınav evrakı, dört yıl daha saklanmak üzere meslek yüksekokulu arşivine kaldırılır.

 

1.      Her öğretim elemanı derse girdiği bölüme sınav zarflarını ilgili bölümün evraklarını her yarıyılın sonunda bağ şeklinde bölüm başkanına teslim edecektir.

2.      Ekte yer alan form 4 (dört)  nüsha olarak düzenlenmelidir.

a.       Birinci kopya bağ üzerine yapıştırılmalı

b.      İkinci ve üçüncü kopya bölüm başkanına (biri arşiv klasörü için)

c.       Dördüncü kopya kendisi saklayacak

3.       Teslim sırasında not dökümlerini de imzalı olarak teslim edecektir.

4.      Güz dönemi için bahar dönemi başlangıcına kadar, bahar dönemi için yaz dönemi başlangıcına kadar, yaz dönemi için güz dönemi başlangıcına kadar sınav evrakları ve not dökümleri teslim edilmiş olmalıdır.

5.      İlgili bölüm başkanı sınav evraklarını bölüm evrak teslim formunu teslim eden öğretim elemanı tarafından doldurulmalıdır.

6.      Bölüm başkanı ilgili formun kopyasını sınav evraklarını arşive teslim ederken arşiv klasörüne bir kopyasını eklemelidir.

7.      Ortak derslerin (Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi, Türk Dili, İngilizce, Mesleki Yabancı Dil) öğretim elemanları aynı işlemleri yaparak ilgili bölüm başkanına teslim etmelidir.

8.      İlgili bölüm başkanı teslim anında bulunamadığında teslim alan kişi “İLGİLİ BÖLÜM BAŞKANINA İLETİLMEK ÜZERE TESLİM ALIYORUM.” İbaresi yazılarak teslim alınabilir ve daha sonra bölüm başkanına teslim eder.

9.      Sınav evraklarının 5 (beş) yıl boyunca saklanmalı ve hiçbir şekilde itiraz ve mahkeme kararı olmadıkça açılmaması gereklidir.

10.  Arşiv süresini dolduran sınav evrakları imha komisyonu tutanakları alınarak komisyon huzurunda imha edilmelidir.